image 1

image 3

image 3

image 3

Dostarczanie

image 1

Dostarczamy dane makroekonomiczne, branżowe, statystyczne, dane dotyczące konkurencji i inne na potrzeby analiz oraz tworzenia raportów.

Naszym priorytetem jest jakość danych, dlatego eksplorujemy wiele źródeł oraz stosujemy szereg metod weryfikacyjnych. Dane dostarczamy w odpowiednim układzie i we właściwym czasie w formie mailingu lub arkuszy kalkulacyjnych w internetowej chmurze. Możliwa jest zarówno jednorazowa dostawa, jak i ciągła subskrypcja.

Duża część danych jest dostępna od ręki. Na bieżąco monitorujemy wskaźniki makroekonomiczne Polski i innych najważniejszych gospodarek świata.

Przykłady

 • Dane makro (PKB, CPI, PMI, NMI, konsumpcja, zatrudnienie itp.)
 • Dane z rynków kapitałowych (stopy zwrotu, kapitalizacja)
 • Dane ze sprawozdań finansowych (spółki, fundusze inwestycyjne)
 • Monitoring cen konkurencji
 • Dane statystyczne na potrzeby działalności (demografia, nastroje konsumentów, dochody)

Przetwarzanie

image 3

Prawidłowo przetworzone dane w odpowiednim układzie pozwalają na sprawną analizę. Przetwarzamy na zamówienie dostarczone dane, które finalnie zapisane są w formie arkuszy kalkulacyjnych lub prezentacji.

Obróbka danych jest dokonywana za pomocą technik chroniących jakość danych oraz przy zachowaniu zasady poufności.

Tworzymy również narzędzia w oparciu o arkusze kalkulacyjne, które pozwalają na usprawnienie pracy analitycznej.

 • Zmiana układu danych
 • Tworzenie zestawień tabelarycznych
 • Tworzenie wykresów
 • Tworzenie narzędzi usprawniających pracę

Analiza danych

image 3

Weryfikujemy oraz prowadzimy od podstaw analizy i sporządzamy raporty. Wspieramy procesy decyzyjne polskich i zagranicznych przedsiębiorstw przez analizę danych wewnętrznych np. sprzedażowych, produkcyjnych, finansowych itp. oraz zewnętrznych, jak np. sytuacji branży, gospodarki, perspektyw rozwoju firmy, zachowań konsumentów itp.

W sposób holistyczny analizujemy trendy, prognozujemy oraz optymalizujemy - zarówno w oparciu o metody ilościowe, jak i jakościowe.

 • Analiza sprzedaży/sprzedaży
 • Analiza trendów
 • Wsparcie planowania
 • Analiza rentowności inwestycji
 • Tworzenie i weryfikacja raportów

Szkolenia - MS Excel w biznesie i analizie danych

image 6

Szkolenia w naszej firmie opierają się o arkusze kalkulacyjne, z których najpopularniejszym jest MS Excel. Jednak uczymy czegoś więcej niż obsługi programu. Całość szkolenia poparta jest praktyką oraz technikami analitycznymi.

Przekażemy Państwu wiadomości w sposób, który pozwoli na płynne przechodzenie od szkolenia do obowiązków w pracy, co ułatwi wdrażanie nabytych umiejętności usprawniających pracę.

Korzyści

Dzięki naszym szkoleniom znacznie skróci się czas wykonywanych zadań w MS Excel, a co za tym idzie zaoszczędzą Państwo pieniądze. Efektywna, sprawna oraz efektownie wykonana praca - oprócz korzyści wewnątrz przedsiębiorstwa - ważna jest również w Państwa kontaktach z klientami. Buduje to pozytywny wizerunek i pozytywnie wpływa na przychody.

Zakres tematyczny

Będzie on dopasowany do profilu Państwa stanowiska oraz branży firmy. Dzięki analizie potrzeb i poznaniu zakresu obowiązków zawodowych Uczestników szkolenia będziemy mogli efektywnie wykorzystać czas przeznaczony na szkolenie. Program i zakres tematyczny jest ustalany indywidualnie w celu najlepszego dopasowania do charakteru Państwa pracy.

Miejsce szkoleń

Naszym priorytetem jest komfort pracy Uczestników, dlatego proponujemy szkolenia odbywające się w siedzibie Państwa firmy, na komputerach i plikach pracowników. Jeżeli jest to niemożliwe, zapraszamy do nas. Posiadamy również szereg plików ćwiczeniowych w przypadku braku możliwości pracy na Państwa firmowych danych.

Liczebność grup

Doświadczenie pokazuje, iż najbardziej efektywne są szkolenia indywidualne lub w możliwie małych grupach. Takie spotkania są przez nas rekomendowane i najbardziej cenione przez naszych Klientów. Pozwala to na realną możliwość przyjrzenia się pracy każdego Uczestnika i maksymalne dostosowanie zestawu zagadnień nawet podczas trwania procesu szkolenia. Mamy również świadomość, iż z różnych względów, często organizacyjnych taki model szkoleń jest czasami niewykonalny w niektórych przedsiębiorstwach. Dołożymy wówczas wszelkich starań, aby korzyści dla Państwa wyniesione ze szkoleń grupowych były jak największe.

Terminy i długość spotkań

Nie narzucamy terminu - jest to wynik indywidualnych ustaleń. Rekomendujemy cykl 2-3 godzinnych spotkań, co pozwoli na utrwalenie wiadomości, efektywnie wykorzystany czas i jednocześnie ochroni przed znużeniem zbyt długim szkoleniem.

Doradztwo

Stworzymy test rekrutacyjny i podpowiemy w jaki sposób go przeprowadzić, aby wybrać najlepszych pracowników w zakresie umiejętności praktycznego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych w połączeniu z umiejętnościami analitycznymi. Doradzamy w jaki sposób lepiej wykonywać pracę w MS Excel, a jeżeli nie jest on wykorzystywany do danych działań, czy warto i jak go wdrożyć oraz jak skoordynować pracę całych działów.

Rekomendowany przebieg szkolenia

 • Przedstawienie przez zleceniodawcę wstępnych oczekiwań
 • Zapoznanie z wykonywaną pracą na danym (-ch) stanowisku (-ach)
 • Zaproponowanie zmian w obecnym systemie pracy
 • Przygotowanie indywidualnego programu
 • Cykl spotkań z pracownikiem (-ami)
- szkolenia pracowników
- testy rekrutacyjne
- koordynowanie pracy
- doradztwo
- tworzenie usprawnień


Szkolenia grupowe:

promocja
"Wykorzystaj budżet na 2015
- Zorganizuj szkolenie w 2016"
Szkolenia indywidualne:

CENNIK - dla Firmy

CENNIK - dla Klientów indywidualnychNajczęściej zadawane pytania (FAQ)

KontaktSkontaktuj się z nami

Jeżeli masz pytania lub chcesz umówić się na spotkanie i poznać szczegóły:

Adres biura:
ul. Nowoursynowska 161i lok.116
02-787 Warszawa
(spotkanie możliwe po umówieniu się telefonicznym)
+48 504 623 622
biuro@excelling.pl


Kontakt dot. współpracy: partner@excelling.pl

Dane firmy:
Excelling
ul. Piękna 68
00-672 Warszawa
NIP 524-249-51-43
Regon: 015690013

Otrzymuj bezpłatne informacje o Szkole AnalitykówSkontaktuj się z nami

Jeżeli chcesz być poinformowany o szczegółach naboru do Szkoły Analityków, wypełnij formularz z lewej strony. W pierwszej kolejności zostaniesz poinformowany o terminach aplikowania oraz o tematyce najbliższej edycji.